That's Me

Трасянка-беларускі слоўнік

Слоўнік састаўлены са слоўнікаў 3-х аўтараў:

Пацюпа
Станкевіч
Сцяцко

http://www.slounik.org/trasianka