That's Me

Гавораць, гэта ўжо зіма…

Яшчэ не ацэнена
93b7a3162dfc1759f7d49335d1ad289a_ac095247a8751feab324b38f6876c9a1.jpg

Гавораць, гэта ўжо зіма.
А мне здаецца – дзень вясенні.
Нібы не снежань – светлы май
Сыходзіць з неба блаславеннем.

І не сняжынак мітуснёй,
А завірухаю пялёсткаў
Гуляе ветрык над зямлёй.
Неверагодна! І дзівосна!

Я бачу цуд: не снегапад –
Вачам і сэрцайку забава,
А малаком заліты сад
І зацярушаныя травы.

Душа святлее ў мілаце,
Нібыта ў храме – ад прычасця…

Вакол – зіма.
А ўсё цвіце
І патанае ў белым шчасці...

7.12.2011